Cарненська місцева прокуратура Prosecutor's Office Of Sarny

Про порядок розгляду звернень громадян та особистого прийому в Cарненській місцевій прокуратурі

Конституція України встановлює, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

При розгляді звернень працівники прокуратури керуються Конституцією України, законами України «Про прокуратуру», «Про звернення громадян», правовими актами, виданими Генеральним прокурором України, зокрема наказом Генерального прокурора України №9гн від 27.12.2014 «Про організацію особистого прийому та розгляду звернень в органах прокуратури України» та затвердженою ним Інструкцією про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.
15.07.2015 набрав чинності Закон України «Про прокуратуру» №1698 від 14.10.2014, крім статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15.04.2016; статті 12 та Додатка до цього Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур, які набирають чинності з 15.12.2015.

Окремі положення Закону України «Про прокуратуру» №1698 від 14.10.2014, зокрема, розділ ХІІІ цього Закону, набрали чинності 26.10.2014 - з дня, наступного за днем його опублікування. Пунктом 1 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» визначено, що прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Також, даним Законом внесено зміни до Закону України «Про звернення громадян», якими виключено статтю 29 даного Закону та, відповідно, позбавлено органи прокуратури повноважень щодо нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Законом України «Про звернення громадян» зазначено, що його дія не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та межах, передбачених відповідно кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Скарги на вироки, рішення, ухвали, постанови судів можуть розглядатися з метою оцінки дотримання прокурорами у судовому розгляді основних принципів професійної етики та поведінки працівника прокуратури.

Суб’єктами права на звернення до органів прокуратури законодавство України визнає як фізичних, так і юридичних осіб.

У Сарненській місцевій прокуратурі існує такий порядок розгляду звернень.

Після реєстрації звернень по них приймається одне з рішень:
  • прийняття звернення до свого провадження;
  • повернення звернення заявнику з наданням відповідних роз’яснень;
  • скерування звернення за територіальністю та/чи належністю;
  • долучення звернення до наглядового провадження чи номенклатурної справи.
Про направлення звернення до інших органів обов’язково повідомляється заявник.
 
Більшість звернень, які надходять до органів прокуратури, розглядаються та вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівником місцевої прокуратури або заступником керівника місцевої прокуратури строки розгляду звернень продовжуються з обов’язковим повідомленням заявника.
 
У 5-денний строк направляються звернення для розгляду за належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованих прокуратур з повідомленням про це заявників.
 
Максимальні строки вирішення не можуть перевищувати 45 днів для розгляду звернень фізичних та юридичних осіб.
 
Днем виконання звернення вважається дата відправлення письмової відповіді.
 
Працівниками прокуратури щоденно здійснюється прийом громадян згідно графіка.

ГРАФІК 
прийому громадян та запитувачів на отримання публічної інформації
працівниками Сарненської місцевої прокуратури

Перший заступник 
керівника місцевої прокуратури 
Баглєй Я.К.
понеділок
з 10.00 год. до 18.00 год.
Заступник керівника 
місцевої прокуратури 
Толочик П.І.
четвер
з 10.00 год. до 18.00 год.
Заступник керівника 
місцевої прокуратури 
Кляпко М.С.
середа
з 10.00 год. до 18.00 год.
Прокурор місцевої прокуратури 
Крупенко Ю.А.
понеділок
з 09.00 год. до 18.00 год.
Прокурор місцевої прокуратури 
Савицький С.М.
середа
з 09.00 год. до 18.00 год.
Прокурори місцевої прокуратури 
Прокопчук В.А., Мельничук І.Б.
четвер
з 09.00 год. до 18.00 год.
Прокурори місцевої прокуратури 
Тишковець І.М., Мичка В.С.
п’ятниця
з 09.00 год. до 18.00 год.

 

Примітка: Про особистий прийом громадянам за місцем проживання керівництвом місцевої прокуратури, начальникам відділів заздалегідь повідомляти у засобах масової інформації.

Примітки:

Прийом громадян керівником Сарненської місцевої прокуратури здійснюється у випадку оскарження рішення, прийнятого заступником керівника Сарненського місцевого прокурора, по результатах розгляду звернення в Сарненській місцевій прокуратурі.

Інші прокурори Сарненської місцевої прокуратури здійснюють прийом громадян за вказівкою керівника Сарненської місцевої прокуратури.

Відповідно до ст. ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються повторні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Телефон місцевої прокуратури: 3-21-40

Електронна адреса для прийому електронних звернень громадян: sarnu@pro.gov.ua

У відповідності до ст.5 Закону України "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

ЗРАЗОК заяви (скарги)

Керівнику Сарненської місцевої прокуратури
П.І.П. заявника
Поштова адреса, телефон

 

ЗАЯВА (СКАРГА)

 

Суть оскаржуваного питання
___________________________

Вимога (прохання) до прокурора  
___________________________

 

Дата, підпис